Akeeba Backup for WordPress requires PHP 7.2.0 or later but your server only has PHP 7.0.33. ) Porady techniczne | Profesjonalny Outsourcing IT Warszawa dla firm - Kompania Informatyczna