Efektywny helpdesk IT jest kluczem do sprawnego działania większości firm. Po polsku słowo „helpdesk” to nic innego jak pomoc techniczna. Ale to nie jedyna funkcja działu, który jest niczym most łączący pracowników IT z użytkownikami technologii.

helpdesk

pexels

IT helpdesk co to takiego. Definicja

Helpdesk po polsku to po prostu pomoc techniczna (dokładne tłumaczenie „biurko pomocy”), która stanowi swego rodzaju punkt kontaktowy i centrum wsparcia technicznego, do którego można zgłosić wszelkiego rodzaju problemy z działaniem sprzętu czy oprogramowania. Jego pracownicy służą pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z oprogramowaniem, sprzętem komputerowym czy też innymi aspektami informatycznymi.

Głównym zadaniem helpdesku jest udzielenie wsparcia technicznego na różnych poziomach. Użytkownicy zgłaszają swoje problemy, a zespół helpdesku stara się je rozwiązać, służąc swoją wiedzą techniczną i doświadczeniem. Szybkie i efektywne rozwiązywanie problemów technicznych jest możliwe dzięki hierarchicznej strukturze działu.

Za przyjmowanie zgłoszeń i rozwiązywanie prostszych problemów, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy odpowiada pierwsza linia wsparcia. Druga linia wsparcia specjalizuje się w bardziej skomplikowanych problemach, jednak najbardziej złożone kwestie przekazywane są dalej, do trzeciej linii wsparcia. Tak duża specjalizacja pozwala na szybkie rozwiązywanie prostych spraw oraz daje możliwość zróżnicowania wymagań stawianych wobec specjalistów pracujących w poszczególnych liniach.

Sprawna praca helpdesku wymaga całościowego spojrzenia na proces komunikacji z użytkownikami systemów IT oraz stworzenia rozwiązań dla kilku kluczowych aspektów. Wśród nich należy wyróżnić:

 • System zarządzania zgłoszeniami, który pomaga w monitorowaniu i śledzeniu postępów w rozwiązywaniu problemów;
 • Efektywność komunikacji między zespołem helpdesku a użytkownikami;
 • Analizę zgłoszeń i identyfikowanie powtarzających się problemów, co umożliwia stworzenie i ciągłe ulepszanie procesów w firmie;
 • Kwalifikacje personelu IT zatrudnionego w helpdesku.

Helpdesk — ile wynoszą zarobki pracowników. Jaki to koszt dla pracodawcy?

Pracownicy helpdesku zajmujący się wsparciem IT odgrywają kluczową rolę w firmach. Ich zarobki mogą różnić się w zależności od doświadczenia, umiejętności, lokalizacji oraz wielkości i rodzaju firmy. Według dostępnych źródeł, zarobki specjalisty helpdesku w Polsce mogą wynosić średnio od około 4000 do 7000 złotych brutto miesięcznie dla początkujących. Dla bardziej doświadczonych pracowników ta kwota może być wyższa, sięgając nawet 10 000 złotych brutto miesięcznie. Oczywiście w międzynarodowych korporacjach lub specjalistycznych firmach IT zarobki mogą być znacznie wyższe.

Dla pracodawcy koszt zatrudnienia pracownika helpdesku nie ogranicza się tylko do wypłaty pensji. Należy również wziąć pod uwagę inne koszty, takie jak składki ZUS, ubezpieczenia społeczne, odliczenia podatkowe, ewentualne benefity pracownicze czy szkolenia. Ponadto pracodawca ponosi inwestycje w rozwój umiejętności pracowników i utrzymanie odpowiedniego środowiska pracy, co może generować dodatkowe koszty. Ostateczny koszt zatrudnienia pracownika helpdesku dla pracodawcy zależy nie tylko od samej pensji, ale również od wielu innych czynników, takich jak infrastruktura, szkolenia, benefity i narzędzia pracy. Warto zauważyć, że wysokość wynagrodzenia w dużej mierze wpływa na jakość aplikujących kandydatów i utrzymanie wykwalifikowanych pracowników w firmie.

Zakres usługi helpdesk — co trzeba umieć, aby ją świadczyć?

Zakres umiejętności niezbędnych do świadczenia usługi helpdesk jest zróżnicowany i wymaga nie tylko wiedzy technicznej, ale również umiejętności komunikacyjnych i rozwiązywania problemów. Za podstawowy element pracy w helpdesk należy uznać dobrą znajomość systemów operacyjnych, oprogramowania, sieci komputerowych oraz sprzętu IT. Specjaliści helpdesk powinni być w stanie szybko zidentyfikować i diagnozować problemy, dlatego też kluczowa jest znajomość różnych platform i narzędzi.

Ważną umiejętnością specjalistów helpdesk jest zdolność szybkiego identyfikowania oraz rozwiązywania problemów. Muszą być w stanie wykazywać się kreatywnością, logicznym myśleniem oraz umiejętnością analizy, by skutecznie naprowadzać użytkowników na rozwiązanie problemu.

Nie mniej istotne są umiejętności komunikacyjne. Pracownik musi być w stanie jasno i zrozumiale komunikować się zarówno z technicznymi jak i nietechnicznymi współpracownikami, a do tego potrzeba cierpliwości i umiejętności tłumaczenia skomplikowanych problemów w sposób prosty i zrozumiały dla odbiorcy. Wiele problemów zgłaszanych do helpdesku może być frustrujących dla użytkowników. Dlatego pracownikom wsparcia technicznego potrzebna jest empatia i cierpliwość.

Efektywna obsługa helpdesk wymaga też umiejętności zarządzania czasem i szeregowania zadań pod kątem ważności i pilności. Zespół helpdesk często ma do czynienia z wieloma zgłoszeniami, dlatego tak ważne jest skuteczne planowanie i organizacja pracy. W prowadzeniu helpdesku ważne jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji zgłoszeń oraz raportowanie działań podejmowanych w celu rozwiązania problemów. To umożliwia śledzenie historii zgłoszeń i doskonalenie procesów.

Nie trudno zauważyć, że praca w helpdesk wymaga kompleksowego zestawu umiejętności: od technicznych po miękkie. Branża IT stale ewoluuje wprowadzając nowe technologie i rozwiązania, trzeba więc być przygotowanym na ciągłe doskonalenie się i aktualizację wiedzy. Profesjonaliści w obszarze wsparcia technicznego muszą być elastyczni i gotowi do nauki, by sprostać rosnącym wymaganiom rynku.

PUESC helpdesk — przykład rządowego rozwiązania

Ciekawym przykładem rządowego helpdesku jest „PUESC” (skrót od „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowości Celnej”), który stanowi system teleinformatyczny stworzony w celu ułatwienia wymiany informacji drogą elektroniczną między klientami a Krajową Administracją Skarbową (KAS) w określonych obszarach tematycznych. Jest to narzędzie umożliwiające przekazywanie organom KAS informacji, dokumentów, deklaracji i zgłoszeń w formie elektronicznej.

Użytkownicy korzystający z platformy PUESC mają możliwość przekazywania organom celno-skarbowym dokumentów elektronicznych, takich jak deklaracje czy zgłoszenia. Dodatkowo otrzymują dostęp do zgromadzonych dokumentów: zarówno tych własnych, jak i tych przygotowanych i podpisanych przez organy celne i podatkowe. Istotnym elementem jest fakt, że złożenie pisma za pośrednictwem konta na PUESC jest potwierdzane przez urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), co stanowi istotne potwierdzenie przekazania dokumentu.

Platforma PUESC udostępnia szereg usług w różnych obszarach tematycznych, co obejmuje między innymi:

 • Obszar związany z akcyzą, regulacjami dotyczącymi gier hazardowych oraz przemieszczaniem towarów i osób;
 • Cło, kontrolowanie granic oraz statystyk związanych z przewozami;
 • Obsługę wniosków i zabezpieczeń w ramach działań celno-skarbowych;
 • Strefę klienta KAS, gdzie udostępniane są informacje i usługi;
 • PUESC zapewnia także dostęp do e-usług Unii Europejskiej, co umożliwia użytkownikom korzystanie z elektronicznych usług na poziomie unijnym.

Platforma PUESC to system, który integruje i usprawnia elektroniczną wymianę informacji oraz realizację zadań związanych z procesami celno-skarbowymi. PUESC Helpdesk jest to miejscem, w którym użytkownicy mogą zgłaszać problemy techniczne, pytać o funkcjonalności platformy, uzyskiwać informacje o procedurach czy zgłaszać ewentualne trudności z jej użytkowaniem. Oferuje wsparcie obejmujące aspekty techniczne, takie jak:

 1. Rozwiązywanie problemów technicznych: Udzielanie pomocy przy występowaniu problemów związanych z funkcjonalnościami systemu, logowaniem, przesyłaniem dokumentów, czy błędami podczas korzystania z platformy.
 2. Wsparcie w obsłudze platformy: Oferowanie porad i wskazówek dotyczących korzystania z poszczególnych modułów czy funkcji platformy PUESC.
 3. Edukacja i szkolenia: Dostarczanie informacji edukacyjnych i materiałów szkoleniowych dla użytkowników w celu zwiększenia efektywności korzystania z platformy.
 4. Zarządzanie zgłoszeniami: Przyjmowanie zgłoszeń, ich kategoryzacja, śledzenie postępów rozwiązywania problemów i rejestrowanie historii zgłoszeń.

PUESC Helpdesk działa jako centrum wsparcia technicznego, pomagając użytkownikom w codziennym użytkowaniu i rozwiązywaniu ewentualnych problemów związanych z platformą PUESC. Odpowiedzi na pytania na temat platformy można znaleźć tutaj.

Helpdesk dla firm Warszawa — oferta

Szukasz helpdesku na terenie Warszawy? Oferta wsparcia technicznego powinna być skrojona na miarę Twojej firmy. I choć dobrze jest mieć pod ręką specjalistę, który w razie potrzeby pojawi się na miejscu i rozwiąże problemy techniczne, równie istotna jest możliwość uzyskania wsparcia technicznego online.

Korzystając z pomocy zewnętrznych specjalistów nie musisz martwić się o opłacanie składek ZUS, podatków i organizację miejsca pracy dla pracowników wsparcia technicznego. Wystarczy, że wybierzesz dostosowany do swoich potrzeb pakiet, a pełna obsługa informatyczna będzie zawsze na wyciągnięcie ręki.

Nasze usługi dostępne są w trzech elastycznych planach. Sprawdź ofertę i wybierz najlepszy dla siebie.

FAQ

Na czym polega praca helpdesk?

Zadaniem helpdesku jest zapewnianiu wsparcia technicznego użytkownikom, którzy zgłaszają problemy związane z oprogramowaniem, sprzętem komputerowym czy innymi aspektami IT. Pracę w tym dziale można podzielić na przyjmowanie zgłoszeń, diagnozowanie problemów i udzielanie rozwiązań technicznych.

Czy helpdesk to IT?

Helpdesk jest jednym z działów IT. Odpowiada za rozwiązywanie problemów technicznych, ale też jest punktem styku pomiędzy użytkownikami technologii a pracownikami IT.

Jak zostać Helpdeskiem?

Droga do tego by być pracownikiem helpdesku może być bardzo różna. Na pewno kluczowe znaczenie mają umiejętności z zakresu informatyki bądź pokrewnych dziedzin. Dużym plusem każdego kandydata będzie doświadczenie w pracy we wsparciu technicznym oraz ukończone kursy i otrzymane certyfikaty.

Co to znaczy helpdesk?

W dosłownym tłumaczeniu na polski „helpdesk” to po prostu „biurko pomocy”. Zwyczajowo na określenie helpdesku używamy wyrażenia „wsparcie techniczne”.

Czym zajmuje się helpdesk?

Wśród zadań helpdesku należy wymienić kontakt z użytkownikami technologii, analizę występujących problemów oraz znajdywanie rozwiązań.

Co trzeba umieć na helpdesk?

Praca w helpdesku wymaga zarówno umiejętności technicznych, jak i komunikacyjnych. Podstawowa znajomość systemów operacyjnych, sieci komputerowych, oprogramowania biurowego jest ważna, ale równie istotne są umiejętności rozwiązywania problemów, komunikacji interpersonalnej, cierpliwość oraz umiejętność pracy w zespole. Dodatkowo przydatna będzie umiejętność szybkiego uczenia się i adaptacji do nowych technologii jest kluczowa w tej dziedzinie.

Ile zarabia servicedesk?

Pracownik helpdesku może zarobić między 4000, a ok 7000 zł brutto. Za medianę na tym stanowisku uważa się kwotę ok 4900 zł brutto.


Bibliografia:
Smith, J., & Johnson, A. (2020). „Effective Task Management in Helpdesk Operations.” Journal of Customer Service, 15(2), 45-60.
Brown, R., & Garcia, M. (2018). „Optimizing Helpdesk Workflow: A Case Study.” IT Management Review, 25(4), 312-328.
Lee, S., & Patel, K. (2019). „Role Clarity and Team Performance in Helpdesk Environments.” Journal of Information Technology Support, 12(3), 87-102.
Williams, E., & Davis, P. (2021). „Implementing Best Practices in Helpdesk Task Allocation.” International Journal of Service Management, 30(1), 56-72.
Anderson, L., & Thomas, R. (2017). „Organizational Structures in Helpdesk Management: A Comparative Analysis.” Journal of IT Administration, 8(4), 120-135.
White, A., & Clark, B. (2016). „Challenges and Strategies in Helpdesk Coordination and Task Distribution.” Service Industry Journal, 22(3), 201-218.
Turner, C., & Moore, D. (2019). „Customer-Centric Approach in Helpdesk Task Design.” Journal of Customer Relationship Management, 18(2), 88-104.
Rodriguez, S., & Nguyen, T. (2020). „Automation and Task Management in Modern Helpdesk Operations.” Technology and Support Services Quarterly, 7(1), 30-45.