BLOG

Office365 Exchange i nieodmapowująca się automatycznie skrzynka udostępniona w Outlooku

Raz od wielkiego dzwonu zachodzi potrzeba odebrania użytkownikowi dostępu do skrzynki udostępnionej. Np. Kierownikowi działu gdy jego podwładny opuścił już pielesze naszej firmy. W Office 365  można to prosto zrobić w panelu administracyjnym.

Czasem bywa tak, że pomimo odebrania userowi dostępu, ten nadal ma wspomnianą skrzynkę zmapowaną w Outlooku a zwykłe kliknięcie prawym i próba zamknięcia folderu nie przynosi spodziewanego rezultatu. Choć nie wpadają tam nowe maile to sama skrzynka nadal figuruje i może wprowadzać niepotrzebny zaśmieca widok. Z czasem, przy dużej rotacji personelu potrafi zgromadzić się pokaźna ilość takich skrzynek widm.

Przyczyną takiego stanu jest niewyłączona opcja automapowania. Trzeba zatem za pomocą Power Shell ponownie nadać uprawnienia do skrzynki ale z wyłączonym już automatycznym mapowaniem a następnie uprawnienia jeszcze raz odebrać. Na efekt tej prostej operacji trzeba jednak czasem poczekać nawet dobę.

 

  1. Uruchamiamy Power Shell na uprawnieniach administracyjnych oraz ustawiamy tak by obsługiwał skrypty.

Wpisujemy

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

I wybieramy opcję Yes

  1. Łączymy się do Exchange Online PowerShell.

$UserCredential = Get-Credential

W oknie wpisujemy nazwę konta i hasło użytkownika mającego prawa administratora usługi.

Następnie wklejamy polecenie

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection

Oraz

Import-PSSession $Session

Jesteśmy teraz podłączeni do exchange online

Gdy skończymy sesję należy rozłączyć tak by nie blokować dostępu wpisując przed zamknięciem powershell Import-PSSession $Session

– domyślnie możliwe są tylko 3 otwarte sesje.

  1. Sprawdzamy jakie uprawnienia ma użytkownik na problematycznej skrzynce

Get-MailboxPermission -Identity nazwa.skrzynki -User konto.usera

Jeśli wyświetli się full access znaczy to że uprawenienia wcale nie zostały odebrane.

Jeśli wyświetli się coś innego albo puste pole to znaczy że uprawnienia zostały odebrane.

  1. Teraz dodajemy użytkownikowi ponownie skrzynkę którą chcemy odłączyć na pełnych uprawnieniach ale z wyłączonym automapowaniem.

Add-MailboxPermission -Identity nazwa skrzynki -User konto.usera -AccessRight FullAccess -AutoMapping:$false

  1. Odbieramy użytkownikowi prawa do skrzynki

Remove-MailboxPermission -Identity nazwa.skrzynki -User konto.usera -AccessRights FullAccess -InheritanceType All

Wybieramy Yes

  1. Rozłączamy sesję zdalną

Remove-PSSession $Session

Zamykamy powershell

 

Teraz musimy odczekać trochę czasu, aż nowe ustawienia się przemielą i kłopotliwa skrzynka odmapuje się na dobre.

 

ul. Czereśniowa 98 lok. 230
02-456 Warszawa

Biuro: 22 3507809

Opiekun techniczny: 571-601-698

Umowy/oferty: 571-601-700