nadstawna.pl
Od ponad dekady powierzam opiekę nad zagadnieniami IT - swoimi i moich spółek - jednemu specjaliście: Markowi Nadstawnemu, obecnie właścicielowi i szefowi firmy Kompania Informatyczna. Marek Nadstawny od ponad 10 lat wybiera sprzęt, nadzoruje sieci i opiekuje się tzw. software w moich firmach i kolejnych siedzibach oraz w domu...