) Audyt informatyczny: Kiedy i jak przeprowadzić audyt bezpieczeństwa IT? | Profesjonalny Outsourcing IT Warszawa dla firm - Kompania Informatyczna

W codziennym życiu wiemy, których zaułków i dzielnic miasta lepiej unikać, w których jesteśmy całkowicie bezpieczni. Zupełnie inaczej wygląda to w wirtualnym świecie: zagrożenia dla systemów informatycznych w Twojej firmie są niczym koń trojański – każdy je widzi, ale nie zawsze potrafimy je zidentyfikować. Tymczasem cyberprzestępcy mogą wykraść Twoje dane lub zniszczyć reputację firmy. A wszystko z pomocą kilku kliknięć w klawiaturę. Zagrożeniem mogą być też niezbuyt czujni pracownicy firmy, który swoimi działaniami wystawiają na próbę bezpieczeństwo danych. Powiedźmy sobie jasno: technologia jest przydatna, ale też podatna na ataki. Dlatego tak ważne jest regularne przeprowadzanie audytu bezpieczeństwa IT, który pozwala nam upewnić się, czy dane i sieć są zabezpieczone przed ewentualnym atakiem.

 • Niemal połowa firm w Polsce w 2017 roku poniosła straty na skutek ataków cyberprzestępców.
 • Audyt IT ma na celu sprawdzenie, czy system informatyczny firmy we właściwy sposób chroni jej majątek, utrzymuje integralność danych i dostarcza właściwych informacji.
 • Celem audytu informatycznego jest także sprawdzenie efektywności wykorzystywania zasobów.
 • Audyt bezpieczeństwa informatycznego nie może skupiać się jedynie na zasobach informatycznych przedsiębiorstwa. Ważnym elementem polityki bezpieczeństwa jest szkolenie pracowników i stworzenie polityki dostępu do informacji i nadawania haseł.Audyt IT ma na celu sprawdzenie, czy system informatyczny firmy we właściwy sposób chroni jej majątek, utrzymuje integralność danych i dostarcza właściwych informacji.
 • Celem audytu informatycznego jest także sprawdzenie efektywności wykorzystywania zasobów.
 • Audyt bezpieczeństwa informatycznego nie może skupiać się jedynie na zasobach informatycznych przedsiębiorstwa. Ważnym elementem polityki bezpieczeństwa jest szkolenie pracowników i stworzenie polityki dostępu do informacji i nadawania haseł.

Audyt informatyczny a bezpieczeństwo firmy

Większość przedsiębiorców w Polsce uważa, że problem cyberbezpieczeństwa ich po prostu nie dotyczy. Tymczasem według autorów raportu „Cyber-ruletka po polsku. Dlaczego firmy w walce z cyberprzestępcami liczą na szczęście” w 2017 aż 44% firm poniosło straty finansowe na skutek ataków, a 62% spółek odnotowało zakłócenia i przestoje w swoim funkcjonowaniu. 21% firm padło ofiarą zaszyfrowania dysku. Brzmi przerażająco? Te statystyki łatwo zrozumieć, gdy spojrzymy na kolejne liczby:

 • 46% spółek nie wypracowało procedur działania w przypadku awarii lub innych incydentów zagrażających bezpieczeństwu firmy
 • 20% średnich i dużych firm nie zatrudnia specjalistów, którzy zadbaliby o cyberbezpieczeństwo
 • 3% – taką część budżetu średnio stanowią wydatki na bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • I na koniec: zaledwie 8% firm rozumie potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych i realizuje w tym celu konkretne działania.

Na czym polega audyt informatyczny?

Audyt systemów informatycznych to nic innego jak przegląd i ocena systemów informatycznych w firmie oraz powiązanych z nimi niezautomatyzowanych procesów. Planowanie audytu bezpieczeństwa IT obejmuje dwa etapy. Pierwszym krokiem powinno być zebranie informacji i zaplanowanie konkretnych działań w ramach audytu. Na tym etapie audytor powinien wziąć pod uwagę pięć rzeczy:

 • Znajomość biznesu i przemysłu
 • Wyniki audytu z poprzednich lat
 • Najnowsze trendy i dobre praktyki
 • Regulacje prawne
 • Nieodłączne elementy oceny ryzyka

Kolejnym krokiem jest realizacja audytu, na którą składają się:

 • Badanie i ocena systemów informatycznych
 • Testowanie i ocena systemów
 • Raportowanie

Audyt bezpieczeństwa IT może także uwzględniać kontrolowane ataki na infrastrukturę sieciową oraz sprawdzenie reakcji pracowników w sytuacjach zagrażających cyberbezpieczeństwu (tzw. testy penetracyjne), które mają na celu wykrycie luk w zabezpieczeniach.

5 kategorii audytu bezpieczeństwa IT

Jeśli chcesz uzyskać naprawdę dokładne informacje i w pełni zabezpieczyć dane w swojej firmie oraz integralność systemów informatycznych, audyt bezpieczeństwa IT powinien być prowadzony na pięciu szczeblach. Oto i one:

 1. Systemy i aplikacje: Ich audyt daje pewność, że są wydajne, aktualne, niezawodne, terminowe i bezpieczne na wszystkich poziomach działalności.
 2. Urządzenia do przetwarzania informacji: Kontrola tego, czy proces działa poprawnie, terminowo i dokładnie, zarówno w warunkach normalnych, jak i zakłócających.
 3. Wdrażanie nowych systemów: Aby sprawdzić, czy systemy, które są w fazie rozwoju, są tworzone zgodnie ze standardami organizacji.
 4. Zarządzanie IT i kulturą korporacyjną: W ubiegłych latach największym źródłem zagrożeń dla bezpieczeństwa informatycznego firmy były nie systemy czy aplikacje, a ludzie. Aż 33% firm w 2017 roku zadeklarowało, że sprawcami incydentów zagrażających bezpieczeństwu firmy byli pracownicy, a najważniejszymi przyczynami problemów były w kolejności: błąd użytkownika, wykorzystanie wcześniej wykradzionych danych, błędy w konfiguracji komponentów i dopiero na czwartym miejscu atak phishingowy.
 5. Klient / serwer, telekomunikacja, intranety i ekstranety: Audyt IT bada elementy sterowania telekomunikacją, takie jak serwer i sieć, która jest pomostem między klientami a serwerami.

Ile trwa audyt informatyczny?

To zależy od firmy, jej specyfiki i wielkości. Zazwyczaj audyt bezpieczeństwa IT trwa około miesiąca, ale jego konsekwencją jest przygotowanie raportu i harmonogramu działań naprawczych, które powinny być zrealizowane po zakończeniu audytu. Specjaliści z branży IT zwracają też uwagę na fakt, iż bezpieczeństwo informacji w firmie jest na tyle wąską dziedziną, że do jego sprawdzenia warto wykorzystać zewnętrznych specjalistów i firmy outsourcingowe.

Jak robi to Kompania Informatyczna?

Najpierw zbieramy dane diagnostyczne i konfiguracyjne. Potrzebne informacje uzupełniamy wywiadem z pracownikami oraz prosimy Klientów o dostarczenie procedur IT. Następne przychodzi czas na etap analizy tych danych.
Na koniec audytu przesyłamy raport, który zawiera opis stanu faktycznego i jego porównanie do poprzedniego audytu (jeśli był). Dodatkowo raport zawiera rekomendacje zmian i sugestie dotyczące bezpieczeństwa, a także szczegółowy opis każdego komputera i każdego serwera wraz z testami dysków, pamięci itd. Sprawdzamy również procedury i ich stosowanie oraz dokonujemy oceny ryzyka lub porównujemy stan faktyczny z istniejącymi dokumentami oceny ryzyka.

Raport powinien dać odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czy stosowane procedury i polityki są bezpiecznie?
 • Czy serwery posiadają podstawowe zabezpieczenia?
 • Czy stacje robocze są wydajne?
 • Czy sprzęt, na którym pracujemy jest aktualny, sprawny technicznie i wystarczający?
 • Czy posiadamy nielegalne oprogramowanie?
 • Jaki jest poziom zabezpieczeń sieci komputerowej?
 • Czy dostęp do danych jest bezpieczny?
 • Jakie są słabe punkty infrastruktury i gdzie widać potencjalne zagrożenia oraz czy ryzyko z nimi związane jest wysokie
 • Co możemy zrobić, aby przejść na wyższy poziom

By efektywnie zarządzać bezpieczeństwem sieci informatycznych w firmie należy całościowo spojrzeć na infrastrukturę teleinformatyczą. Takie holistyczne spojrzenie nazywane jest strategią Defense in Depth, która zapewnia ochronę na każdym poziomie i kompleksowo zabezpiecza zasoby informatyczne firmy nie wyłączając z tego czynnika ludzkiego i ewentualnych błędów pracowników.